Τα εργαλεία ενίσχυσης της ΕΕ για ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες παρουσιάστηκαν στην «Ημέρα Πρόσβασης στην Αγορά»

Τα εργαλεία και μέτρα ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση με θέμα «Ημέρα Πρόσβασης στην Αγορά», που διοργάνωσαν το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, και με τη συμμετοχή του Επικεφαλής Αξιωματούχου για την Εφαρμογή των Εμπορικών Συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Chief Trade Enforcement Officer-CTEO), κ. Denis Redonnet.

Στην εκδήλωση, οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα εργαλεία, που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 3 χρόνια, προκειμένου να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τις Εμπορικές Συμφωνίες, να διερευνήσουν νέους εμπορικούς δρόμους και να επωφεληθούν από το φιλόδοξο εμπορικό πρόγραμμα της ΕΕ.

Μεταξύ αυτών των εργαλείων είναι:

  • Διαδικτυακή πύλη Access2Markets: βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός των συνόρων της ΕΕ. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ για περισσότερες από 120 αγορές ανά τον κόσμο. Στα τρία χρόνια λειτουργίας της έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 5 εκατομμύρια χρήστες
  • Single Entry Point: Δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν εμπορικά εμπόδια σε εξαγωγικές αγορές εκτός ΕΕ, να υποβάλουν καταγγελία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά κάθε καταγγελία και δρομολογεί τα κατάλληλα μέτρα
  • Γραφείο Υποστήριξης για την Εμπορική Άμυνα των Μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ): υποστηρίζει και βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους απέναντι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως το ντάμπινγκ και οι επιδοτήσεις από χώρες εκτός ΕΕ