Ο νέος Σιδηροδρομικός Εμπορευματικός Διάδρομος «Βαλτικής Θάλασσας – Εύξεινου Πόντου – Αιγαίου Πελάγους» στην Tριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Βουλγαρίας & Ρουμανίας

Ο νέος Σιδηροδρομικός Εμπορευματικός Διάδρομος «Βαλτικής Θάλασσας – Εύξεινου Πόντου – Αιγαίου Πελάγους» τέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων που πραγματοποίησε ο κ. Σταϊκούρας, στο πλαίσιο των επαφών του κατά την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Βουλγαρίας & Ρουμανίας. Συμμετείχε σε ομάδα εργασίας με την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, Adina – Ioana Vălean και κλιμάκιο εκπροσώπων της κυβέρνησης της Βουλγαρίας, που αποτελούνταν από τον Υπουργό Οικονομικών, Assen Vassilev, τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, Georgi Gvozdeykov, τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Andrey Tzekov και τον Ρουμάνο Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Sorin – Mihai  Grindeanu.

Mετά το πέρας των εργασιών, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε: « Συζητήσαμε για την προοπτική και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του νέου Σιδηροδρομικού Εμπορευματικού Διαδρόμου «Βαλτικής Θάλασσας – Ευξείνου Πόντου – Αιγαίου Πελάγους», στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών, με στόχο ένα βιώσιμο πολυτροπικό δίκτυο μεταφορών, που συνδέει την Ελλάδα με την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Σλοβακία, την Πολωνία, την Λιθουανία, την Λετονία και την Εσθονία, με προοπτική να προαχθούν συνδέσεις με την Μολδαβία».

 

Ο νέος Σιδηροδρομικός Εμπορευματικός Διάδρομος

 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, συζήτησαν:

  • Για το έργο της ανάπτυξης της Σιδηροδρομικής Σύνδεσης «Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς – Βάρνα – Ρούσε», με τα έργα στην νέα γραμμή «Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Τοξότες» και την αναβάθμιση του τμήματος ‘Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο»
  • Για ένα Μνημόνιο Συνεργασίας για ανάπτυξη ενός πολυτροπικού διαδρόμου, μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας
  • Για τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ – Ουκρανίας, μετά από την αξιοποίηση ελληνικών λιμανιών, κυρίως αυτού της Αλεξανδρούπολης.